Pravidla

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
Věk
17+ - Při pohovoru je možné mít 2 velké nebo 3 malé chyby
16+ - Při pohovoru lze mít pouze 1 chybu - pouze s výjimkou
15 a méně - Není možné hrát na našem serveru
POJMY
1.1.
OOC – Out Of Character
Situace kdy řešíte věci mimo hru.
1.2.
IC – In Character
Situace kdy jste připojeni ve hře a vše řešíte za svoji postavu.
1.3.
/ME
Popisuje popis určité činnosti, emoce, nálady a animace, které nelze ve hře jakýmkoli způsobem provést.

Příklady správného užití:
/me Otevírá okno
/me Vytahuje ID kartu z peněženky
1.4.
/DO
Herní příkaz, který slouží k uvedení stavu některé z činnosti.
- Příkazem se nesmí lhát ani omezovat RP ostatním hráčům
- Příkazem je zakázáno situace spojené s pravidlem reversmeta.
- Do /me a /do je zakázáno psát jakékoli myšlenky.

Příklady správného užití:
/do Jaký je stav pacienta?
/do Pacient je stabilizovaný.
1.5.
/TRY
Herní příkaz, který slouží k náhodnému vygenerování odpovědi ANO/NE + text.
- Slouží pouze k rozvinutí RP
- Pomocí příkazu nelze RPit zranění, výjimkou je pouze přítomnost jiného hráče.

Příklady správného užití:
Hráč 1: /do Prosakuje obvaz ?
Hráč 2: /try

Také je zakázáno rpit passive pomocí /try ( /do je auto pojízdné ? /try Ano )

Špatné užití příkazu:
Hráč: /do je auto pojízdné
Hráč: /try
1.6.
KOS – Kill On Sight
Uvedení hráče do deadscreenu - zabití postavy.

Pro uvedení hráče do deadscreenu - zabití postavy je nutné mít opodstatněný a doložitelný předchozí důvod
1.7.
NVL – Not Valuing Your Life
Nevážení si vlastního života.

Pravidlo se vztahuje i na ztrátu zaměstnání, ztrátu vozidla a další logické věci a činnosti, které si v reálném životě také ceníte.
1.8.
Mixing
Spojování OOC a IC. Je zakázána jakákoli komunikace, která odkazuje na mimo-herní záležitosti.

Příklady porušení pravidla, které lze napsat do OOC chatu:
- božstvo to vyřeší
- brzy bude bouřka
- tzv. se to nestalo
- víte jak to myslím
- svalem mezerník to uděláš
1.9.
MetaGaming
Využívání OOC informaci, které nebyly získány ve hře.

Revers-Meta
Jedna z variant MetaGamingu. Spočívám v tom, že OOC informace, které se dozvíte, se skrze /do snažíte získat od jiné osoby.

Příklad (RP při výslechu PD):
/do Projela osoba pod vysílačem u Mega Mallu rychlostí 55MPH směrem ke břehu.
/do Viděl místní jak si osoba u břehu vzala loď, kterou jela 500 metrů od břehu?
1.10.
FailRP
Všeobecné porušení pravidel.
1.11.
PowerGaming
Hraní roleplaye s nadlidskými schopnostmi
1.12.
NonRP Driving
Každý hráč je povinnen řídit vozidlo tak, aby zabránil vozidlu dělat věci, které by s ohledem na typ vozidla v reálném světě nebylo reálné.
1.13.
NonRP Injuries
Každý hráč musí náležitě RPit svůj zdravotní stav (adekvátně vůči svému zranění). Střelná zranění se RPí až po skončení přestřelky.
1.14.
AssPulling
Vytahování větších předmětů z inventáře, nebo z animací bez RP. Netýká se však dlouhých zbraní.
1.15.
PassiveRP
Pro PassiveRP je hráč povinen psát 911a nebo 911pd.

/911a (anonymní zpráva státním ozbrojeným složkám, píše hráč který činnost provádí, či svědek události) nebo /911pd (státním ozbrojeným složkám - vč. jména, píše svědek události) napsat základní informace, které lze použít jako vodítko (např. oblečení, počet osob, barva vozidla, typ vozidla a okolnosti skutku).

Pro zavoláni EMS je možné využít /911ems.

Nezaerpením 911 či vědomě špatným zaerpením se vystavujete možnosti trestu.

Vědomé ukrývání se v podnicích a využívání je jako safe zóny je zakázáno.

Příklady správného užití:
/911a 4 ozbrojení muži u kasína ukradli černou Reblu a vyrazili směr Sandy Shores. Jeden z nich měl oranžovou mikinu a masku sovy.

/911pd 4 ozbrojení muži u kasína ukradli černou Reblu a vyrazili směr Sandy Shores. Jeden z nich měl oranžovou mikinu a masku sovy.

Špatné příklady:
/911a Černá Rebla, dva muži směr Sandy Shores

/911pd Jeli do Sandy Shores
1.16.
Combat Log
Odpojení z právě probíhající se RP akce.
- Při jakémkoli pádu či restartu serveru MUSÍTE pokračovat po napojení v RP akci
- Pokud jste se ocitl mimo RP akci, která probíhala z důvodu pádu serveru nebo restartu napište si /report

Žádný hráč by se neměl odpojit ze serveru, pokud se začala RP akce, která se týká jeho nebo jeho frakce. Muže se stát že hráč spustí RP akci, která může potenciálně pokračovat, a tedy neměl by se ze serveru odpojit, i když aktualně RP akce neprobíhá Mininmálně po dobu 15 minut by měl hráč zůstat připojený

Pokud hráč má problém s poskytovatelem internetu/počítačem a spadne mu to je povinnen obeznámit s tím ostatní hráče RP akce v PM. Pokd na ně nemá kontakt tak k tomu využít AT.

Příklad:
Hráč, který postřelí člověka se kterým měl předchozí RP akci ujede z místa činu v tmavě modrém sedanu. Policie a EMS se dostaví na místo střelby a od poškozeného zjístí že osoba XY v tmavě modrém sedanu, která ho postřelila odjela po Vinewood boulevard. Je pravděpodobné že policie bude tuto osobu hledat. Proto je důležité aby hráč zůstal připojený a mohl by být potencionálně nalezen, odpojením by zkazil případné RP.
1.17.
FearRP
Jedná se o hraní strachu v dané RP situaci. Pravidlo se vztahuje i na ztrátu zaměstnání, ztrátu vozidla a další logické věci a činnosti, které si v reálném životě také ceníte. Nedodržování Fearu je bráno jako Fail RP.

Příklady
- JobFear
- DogFear
- GunFear
a další ...
1.18.
Hood Fear
Pravidlo, které říká že by měl jakýkoliv hráč respektovat členy hoodu (passivní členy) (neznamená to, že by nemohl něco udělat, ale měli by se přizpůsobit a projevovat strach). Porušení tohoto pravidla by nebylo porušení passivu, protože passivu tu takto nastaven nemáme, ale porušení fearu a NVL.

Pro policisty toto pravidlo platí zvláště. Vždy by měli vstupovat na toto území ve větším počtu; větší počet nutně neznamená nerespektování tohoto pravidla, ale indikuje, že si mohou dovolit více (logicky, ten strach bude s větší oprou klesat, ale neztratí se) (chceme se vyvarovat náhlým náletům do hoodu a zadržení všech, jen protože se někomu zdá něco ilegálního, chceme aby RP mělo opravdu smysl a nepřipomínalo to hru na kočku a na myš).

Policie i civilisté by si měli být vědomi, že se jedná o území gangu, oblast s vlastní kulturou, kde jsou jakékoliv anomálie brány velmi negativně.
1.19.
GrossRP
Jedná se o nechutné RP - mučení, znásilnění, nucený sex, apod.

Každý hráč Gross vnímá jinak a každý má právo RP akci kdykoliv zastavit.
Pokud chcete vykonat GrossRP, je nutné mít povolení od ostatních hráčů, kteří jsou součástí dané RP akce (výjimka je u NELEGÁLNÍCH FRAKCÍ zde je GrossRP automaticky schválen - nevztahuje se na znásilnění).
Pokud do RP akce, kde byl GrossRP schválen přijde kdokoli další, musí s provedením také souhlasit. Pokud hráč nesouhlasí, je nutné GrossRP okamžitě zastavit.
Postavě, na které je GrossRP prováděn, nelze vytvořit trvalé následky (useknutí nohy, ruky apod.). Výjimka lze povolit u CK.
1.21.
Vehicle deathmatch
Bezdůvodné bourání do aut a srážení NPC i ostatních hráčů.
1.22.
Vehicle Kill (VK)
Úplně odstranění vozidla hráče.

Kdy může nastat:
1. Pokud vozidlo nechá odtáhnout člen státní složky s pádným důvodem (neplatné VIN, vizuálně neviditelná RZ - nelze RPit RZ přes /stav nebo /do).

2. Rozhodnutím admina na základě chování řidiče ve hře (např. skočením vozidlem do vody na mole u Pearls apod.).
Každý je povinnen si svoje vozidla zajistit zaparkováním do garáže. Pokud hráč zamkne vozidlo a jiný hráč vozidlo použije k nepatřičným věcem, může se VK vztahovat i na takové vozidlo.
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
2.1.
Pravidla serveru jsou primárně zaměřena na udržení stabilní RP prostředí a především k tomu, aby si všichni hráči hru užili, nikoliv jen někteří na úkor jiných.
2.2.
Od všech členů naší komunity se očekává, že budou veškeré pravidla dodržovat a zároveň podporovat kvalitní RP.
2.3.
Jedná-li hráč způsobem, že se vymlouvá na neexistující pravidlo, může být takový hráč potrestán z důvodu kažení herního zážitku ostatních hráčů, aniž by porušil některé z definovaných pravidel.
2.4.
Od všech hráčů se očekává, že se budou chovat tak, jak by se zachovali i v reálném světě, s přihlédnutím na možnosti světa GTA.
OBECNÁ PRAVIDLA
3.1.
Rozhodnutí členů A-Teamu je konečné a musí se respektovat. Nezáleží na tom, jestli se jedná o posouzení RP akce, porušení pravidel či udělený trest. Rozhodnutí je možné s adminem prodiskutovat, ale je nutné se chovat slušně a v rozumné míře.
3.2
Je povoleno mít pouze jeden herní účet (jeden připojený Discord).
3.3.
V případě udělení blokace přichází hráč automaticky o WHITELIST. Po vypršení blokace si musí hráč udělat WHITELIST znovu.
3.4.
Odvolání proti BANU či PERMABANU lze učinit prostřednictvím voice místnosti na discordu. Proti PERMABANU se lze odvolat nejdříve 30 dnů od udělení.
3.5.
Je zakázáno zatěžovat A-Team zprávami na Discordu či jakkoli kontaktovat a-team ve hře. Komunikace s A-Teamem probíhá výhradně pomoci ticketů, neurčí-li člen A-Teamu jinak.
3.6.
Skipování RP akcí je pouze ve zvlášť výjimečných situacích, po schválení všech zúčastněných členů.
3.7.
Využívání veškerých programů třetích stran je striktně zakázáno. Cheaty či hacky jsou navíc bez jakékoliv možnosti unbanu.
PRAVIDLA KOMUNIKACE (VE HŘE I NA DISCORDU)
4.1.
K mimoherní komunikaci mezi hráči slouží výhradně Discord https://discord.gg/unityroleplay
4.2.
K řešení ticketů slouží výhradně Discord https://discord.gg/XCjkwQwyQe
4.3.
Je zakázáno spamovat (nevyžádaně a opakovaně sdělovat obsah) a to všude, kde je uživateli umožněno se vyjádřit.
4.4.
Každý člen A-teamu je pod dozorem majitele serveru. Jakékoliv porušení pravidel, nesprávné chování a podobné je patřičně potrestáno. V případě podezření na porušování pravidel kontaktujte majitele serveru či Management, vše bude diskrétně a anonymně vyřešeno.
4.5.
Nahrávání videí a audiostop bez souhlasu všech účastníků hovoru je přísně zakázáno pokud se nejedná o nahrávku použitou, jako důkazní materiál.
4.6.
Ve veřejných místnostech je zakázáno pouštět hudbu, dělat otravné zvuky či používat měniče hlasu a jinak úmyslně narušovat klidný chod místnosti bez povolení účastníků.
4.7.
Je zakázáno rozesílat cizí soukromé informace bez písemného povolení dané osoby.
4.8.
STEAM jméno ve hře musí korespondovat s jménem na Discordu. Pokud dané pravidlo nebude dodrženo, hrozí nejdříve kick ze hry, při opakovaném porušení BAN. Výjimku mají členové A-teamu, kteří nejsou v nelegálních frakcích.
4.9.
Je zakázáno vyvolat a pokračovat v hrotech a hádkách. Ať už slušnou či neslušnou formou.
4.10.
Je zakázáno jakkoli zasahovat do udělené blokace jiného uživatele, pokud není uživatel přímo vyzván členem A-Teamu. Je tedy například zakázáno žádat o zrušení BANU či PERMABANU jiného uživatele.
4.11.
Je zakázáno napodobování členu A-Teamu, rozhlašovaní ať už pravdivých či falešných identit a informací o členech týmu.
4.12.
Je zakázáno vulgárně se vyjadřovat v jakémkoli rozsahu, nevyjímaje různých přepisů, zkratek, hvězdičkovaní apod.
4.13.
Je zakázáno uražení, vyhrožovaní jiným hráčům či strhávání pozornosti na svou osobu nemístným chováním.
4.14.
Je zakázáno odkazovat jakýkoliv jiný herní portál či server, nabádat k nekalé činnosti jako jsou podvody, krádeže či jejich obsah nevhodný jako například vulgární, rasistický, urážející a jakkoli v rozporu se zákony ČR/SR.
4.15.
Ke komunikaci s A-Teamem slouží výhradně Ticket Systém.
4.16.
Na frakčních discordech může být neomezený počet členů a-teamu (i včetně gang adminů - u gangů).
MULTICHAR
5.1.
Je zakázáno poznávat hráče podle hlasu.
5.2.
Není možné být za více postav v jedné frakci.
5.3.
Hráč smí být jak ve státní složce, tak v nelegální frakci vždy jen za jednu svoji postavu (netýká se gangů a pedů zvířat).
5.4.
Vaše postavy se nesmí osobně znát.
5.5.
Nesmíte být šéfem/Majitelem více než 1 frakce za všechny vaše postavy.
5.6.
RP Zvířete či dítěte je možné jen po schválení A-Teamem.
5.7.
Člen nelegální frakce nemůže být ve dvou illegálních frakcí souběžně.
ROLEPLAY
6.1.
Na serveru se používá Kalifornský zákoník.
6.2.
Reporty se řeší výhradně na Ticket discordu.
6.3.
Jakékoliv využívaní bugu, chyb či evidentně špatně nastavených části hry je zakázáno a trestáno.
6.4.
Co je v inventáři, to má osoba u sebe. V tomto případě je možný looting PD o veškeré věci.
6.5.
Při honičce s policií je zakázáno uložit vozidlo do garáže či opustit hru do 15 minut od začátku RP akce.
6.6.
Je striktně zakázáno využívat při komunikaci v chatu či hlasem jakákoliv N-Word či zakázaná slova, kromě následujích výrazů: Nigga.
6.7.
RPit průstřel do vesty lze pouze do doby, než osoba zemře. Po úmrtí nelze RPit střelbu do vesty.
6.8.
V místě (banka, obchod, aj.), které je vykrádáno uvnitř je možno mít neomezený počet rukojmích a mimo místo(banka, obchod, aj.) jednoho rukojmího. Pokud chcete mít rukojmího venku je povinné mít vždy jednoho i uvnitř.
6.9.
Je zakázáno vyžadovat výkupné při vykrádání banky, obchodu i klenotnictví.
6.10.
Safezony zde nejsou.
6.11.
Je zakázáno sadit v interiérech na port, všude jinde lze sadit dle půdy - buď do květináče nebo rovnou do země.
6.12.
Hráč upadá do PK pouze v DS (deadscreen) kde si poté pamatuje jen malé detaily z celé akce ( např. Barvu bot, barva pleti atp. ) Hráč může také PK RPit pouze dle vlastního uvážení s přihlédnutím k dané situaci.
6.13.
Je zakázáno využívat mechaniky hry jízdy na zadním kole motorky pro nepřiměřené zrychlování.
FRAKCE
7.1.
Žádosti o frakce
- Pokud máte zájem o vytvoření frakce, musíte si vytvořit Žádost o Frakci přes Ticket systém.
- Minimální počet členů pro založení je 5
Vzor žádosti o frakci:

Název:
Majitel: (ooc nick)
Seznam členů: (ooc nick, maximální počet pro ilegální frakce je 50 členů. Při kvalitním RP je možnost navýšení o 10 míst. Legalní frakce jsou bez omezení.)
Lore frakce: (minimálně 150 slov)
Hierarchie: (struktura - ranky frakce, pište od nejnižší pozice)
Popis frakce: (co je to za frakci, co bude dělat, jak bude fungovat, a proč jí vlastně chcete)
Frakční sídlo: (fotka/název)
Požadavky na DEV:
7.2.
Práva a povinnosti
Frakce má povinnosti plnit své aktivity a využívat své výhody. Pokud daná frakce nebude aktivní bude Managementem Frakcí zrušena/odebrána.
7.3.
Komunikace
Každá frakce by měla mít svůj IC Discord, kde bude minimálně jeden Admin. Na daný Discord se může připojit bez rozdílu kdokoliv z admin týmu (výjimka je u admina který RPí v konkurenčních frakcí).
7.4.
Frakční interiéry
Všechny interiéry (sídla, podniky a garáže) jsou uzamčeny a nedá se do nich dostat, pokud není žáden člen frakce na serveru.
7.5.
Limit členů
Legální frakce nejsou nijak omezeny. Nelegální frakce jsou omezeny na maximálně 50 členů (při kvalitním RP je možnost zažádat si o navýšení o dalších 10 míst).
7.6.
Spojenectví nelegálních frakcí
Musí mít pádný IC důvod a musí dávat smysl.
7.7.
Raidy/Vypálení frakčních budov
- Pro vypálení slouží jenom Molotov. Žádné jiné prostředky jako granáty, výbušniny a odpálení kamionu je nepřípustné.
- Lze provést pouze na předem zjištěné sídlo frakce, proti které je vedený konflikt.
- Je zakázáno provádět střelbu do lidí v okolí, kteří s daným konfliktem nemají nic společného.
- Pokud chcete provést Raid/Vypálení musíte zkontaktovat nezainteresovaného člena A-Teamu, který bude sledovat danou akci a popřípadě může přidat požár.
- Raid lze provádět pouze způsobem ONLINE. Je potřeba 100% vědět, že v daném objektu se nachází osoby, které se vám mohou postavit. V případě že daná frakce odpojí, aby se vyhla raidu. Lze to brát jako CombatLog a Vyhýbání RP.
7.8.
Návrat do RP
Legální frakce
Po oživení při úmrtí se lze vrátit do probíhající RP akce po 30 minutách.

Státní složky
Po oživení při úmrtí se lze vrátit do probíhající RP akce po 30 minutách

Nelegální frakce
Po oživení při úmrtí se lze vrátit do probíhající RP akce po 45 minutách.
7.9.
Únosy/Zatčení
Nelegální frakce
Unesenou osobu může nelegální frakce držet maximálně 24 hodin. Pokud daná akce bude trvat déle musíte se domluvit s daným hráčem či mít schválení ticketem od a-teamu.

Státní složky
Zatčenou/Zajištěnou osobu může silová státní složka držet maximálně 6 hodin. Po vyžádání výjimky od DoJ pro rozvinutí dalšího RP může být prodlouženo až na 24 hodin. V případě dohody mezi zainreresovanými osobami může domluva jiná. V případě nutné opustění RP je žádoucí, aby vyšetřující policista předal informace jinému policistovi, který zadrženou osobu vyřeší.

Výjimka nastává v RP situaci, kdy je hráč uvězněn například ve 23:59. Odpočet 6-ti hodin započne od 12:00 následujícího dne.
7.10.
Uniformy státních složek
Nerespektování předepsaných uniforem statní složek je pokládáno jako FailRP (nízká kvalita RP).
7.11.
Korupce státních složek
Hráč má možnost svým IC jednáním se stát zkorumpovaným. K tomuto činu je třeba zažádat přes ticket discord o patřičný typ, který mu vyhovuje. Tyto jednotlivé stupně jsou k nalezení na EMS a PD discordu i s podmínkami.
Zobrazit stupně korupce - LSPD, LSSD, SAHP, BCSO Zobrazit stupně korupce - EMS
7.12.
Snitching
Hráč má možnost si zažádat skrz ticket discord o právo snitchovat na jinou postavu, maximálně dvě.
Správný příklad použití
Váš cartel ti zabije bratra a ty kvůli nedostatku spojenců, aby si cartel zničil sám, tak půjdeš na PD a budeš spolupracovat jako informátor

Špatný příklad použití
PD sdělíš důvěrné informace o osobě, aby si se vyhnul pokutě za rychlost
CK – Character Kill
8.1.
Všeobecné informace o CK
Pro CK musíte mít pádný důvod. Pokud hráč, který právě dostal CK nesouhlasí může se odvolat k A-teamu, který rozhodne, jestli dané CK mělo důvod.
8.2.
Žádost
CK může schválit pouze AT, pokud k tomu má hráč pádne důvody a správně napsanou žádost o CK

Důvod:
IC jméno postavy na kterou má být CK udělené:
Po udělení CK napíšete do LOOC: CK Jméno postavy (CK John Brown)
8.3.
Ztráta majetku
Při CK přijdete o: Postavu, Vozidla, Kufry, Motely, Villy, aj..
8.4.
SelfCK
Vztahuje se na vlastní postavu. Může schválit pouze AT. Je nutné řádně zaeRPit, do ticketu pošlete prvně žádost a po schválení screen zaerpeného CK.
8.5.
Frakční CK
Frakční CK nelze udělit na celou frakci.
8.6.
Interní CK
Platí jen pro ILEGAL
Boss a jeho vybraní lidé, mají automaticky povolené CK na svých členech.
Důvody pro udělení tohoto CK jsou: Nekvalitní RP, Porušení Interních pravidel frakce.
Boss je povinný zaslat do frakčního ticketu screen zaerpeného CK + důvod.
Hráč kterému CK bylo uděleno se má právo odvolat u AT.
8.7.
Jail CK
Je omezeno na počet let.
Jail CK může udělit pouze LSPD/LSSD
Pokud je nutno dát JailCK kvůli mnoha případům co daný hráč udělal. Je nutno aby LSPD/LSSD vypracovala obsáhly spis, který bude mít co daný hráč udělal a podle toho se bude rozhodovat prostřednictvím ticketu, jestli JailCK proběhne.

Přepočet roků ve vězení:
0-11 měsíců = 1 minuta
1 rok = 2 minuty

Po dosažení 240 minut / 120 let si založí státní složka ticket kde napíše podrobnosti k danému člověku a může se vyhlásit JailCK.

Tresty se sčítají.
8.10.
Situační CK Je situace, kdy chcete pomstít například člena své rodiny v dané RP akci.

Příklad:
- Bude před vámi zavražděn váš bratr. Rozhodnete se ho na místě pomstít a dáte agresorovy CK.
- Po skončená RP akce budete vyzván adminem, abyste obhájil své jednání.
8.11.
Po CK se nelze ke stejné frakci vrátit po dobu 14 dní.
8.12.
Po CK se nelze připojit k jakékoliv nelegální frakci po dobu 14 dní. Nelegální aktivity jsou povoleny. Obcházení pravidla bez nahozené joby je trestáno smazáním charu.
PVP PRAVIDLA
9.1.
Hráč nesmí vědomě vyvolat RP akci s PD za účelem zabití nebo okradnutí.
9.2.
Náhodné hledaní hráčů nebo frakčních sídel je zakázáno.
9.3.
Raidovaní v podnicích za cílem únosu nebo střelby je zakázáno. V případě, že to bude dávat smysl je možné založit si ticket na schválení.
9.4.
Pokud při únosu dáte unášenému PK/DS (bezvědomí) není možné si zaerpit vlastní ošetření a požádat o revive.
9.5.
Je zakázáno využívat jakékoliv programy třetích stran (typicky PVP packy), které odstraňují nebo mění zásadní vlastnosti hry (odstraňují propy, keře, ruší den a noc, apod..).

Tracery jsou pod hrozbou warnu a v případě neodstranění může být změněno na permaban.

Je povoleno mít pouze PVP packy zlepšující FPS.
9.6.
Bunkry
Zde je raidování za účelem oprávněného podezření automaticky schválené (osoba je unesená do objektu).K tomuto je potřeba mít vždy připravené důkazy, že raid byl oprávněný v případě zpětného řešení. (Nejlépe záznamy atd.) U příslušníků LE klasicky podle zákona.
9.7.
Nelegální lokace sběru drog
Na těchto lokacích není nutné aby před konfrontací hráčů probíhala RP interakce. Primární by samozřejmě mělo být vždy rozvinutí RP.

2024 © Unity Roleplay