Wiki » Korupce EMS

I. stupeň

Na tomto stupni je dovoleno POUZE vyměňovat/prodávat/dodávat informace nelegálním způsobem. Žadatel by měl definovat, pro koho je korupce zamýšlena a napsat k tomu lore, jak se ke korupci dopracovali.
Žadatel by měl dodat, pro koho se korupce bude odehrávat a dodržet podmínky schválení.

Potřebné pro schválení:
Podmínky
EMS JOB - Paramedic 1.třídy a výše.

Dovoleno
Dodávat/vyměňovat/prodávat informace o pacientech a jiné.

Není dovoleno
Oživovat lidi, uzdravovat, falšovat záznamy, propouštět z nemocnice a podobné situace, kdy to není z hlediska stupně logické

II. stupeň

Na tomto stupni má daná osoba volnější prostor k pokřivení své postavy. tzn. může falšovat záznamy výjezdu, nezaregistrovat jméno a jiné. Je třeba dbát taky na to, aby situace byla řádně zaeRPena.
Korupce se týká výhradně jedné frakce a není možné tedy ošetřovat a spolupracovat s více nelegálkami. Je nutno při žádosti definovat, pro koho bude korupce případně schválena.

Potřebné pro schválení:
Podmínky
EMS JOB - Paramedic 2.třídy a výše.

Dovoleno
Paramedicovi vzniká nárok falšovat výjezdy a zápisy, je dovoleno ošetření drobných ran + I.stupeň

Není dovoleno
Oživovat lidi v DS (neplést si DS s drobnými ranami), propouštět z nemocnice a podobné situace, kdy to není z hlediska stupně logické

III. stupeň

Na tomto stupni má daná osoba volnější prostor k pokřivení své postavy. tzn. může padělat dokumenty a jiné ve prospěch jedné frakce. Je třeba dbát taky na to, aby situace byla řádně zaeRPena.
Každý s touto korupcí by si měl uvědomit, že každá akce, má nějakou reakci a můžete být odhaleni!

Potřebné pro schválení:
Podmínky
EMS JOB - Doktor 2. třídy a výše.

Dovoleno
Doktorovi vzniká právo ošetřovat, oživovat a padělat dokumenty ve prospěch frakce, kterou při žádosti definuje, také může na základě korupce propustit člena frakce z nemocnice bez záznamu (riskuje odhalení v případě ,,líného" zaeRPení) + I.stupeň

Není dovoleno
Vše z "dovoleno" mimo svou frakci, pro kterou byla korupce schválena

IV. stupeň

Obdoba korupce III.stupně. pro schválení k této korupci je třeba mít řádné a dlouhodobé RP na pozici doktora II. třídy a výše déle než dva měsíce.
Jak jsem již zmínil, je třeba si uvědomit, že tato korupce je obdoba korupce III. stupně s tím, že tady již není potřeba mít stále jobu u EMS. Tím, že jste byl vyhozen neznamená, že vám vzali licenci a nebo jste přišel o zkušenosti. Ke schválení je nutno mít odeRPeno dostatečné množství hodin v jobu EMS, kdy rozumíte dané pozici a co být doktorem obnáší. Vyhodnocování bude probíhat za dohledu vedení AT.

Potřebné pro schválení:
Podmínky
EMS JOB - Paramedic 2.třídy a výše.

Dovoleno
V rámci jobu: Vše z předešlých úrovní. Mimo jobu: doktor s touto korupcí může oživovat lidi a ošetřovat je za řádného rp i mimo nemocnici a i mimo svoji frakci. Zde se předpokládá, že případná operace se bude odehrávat na nějakém dostatečném místě k provedení a nikoli na dálnici a podobných místech.

Není dovoleno
Zneužívat této korupce ve prospěch a zvýhodnění dané frakce, ke které může žadatel patřit. Neplést si korupci s frakční výhodou.2024 © Unity Roleplay