Wiki » Korupce LSPD / LSSD / SAHP / BCSO

I. stupeň

Na tomto stupni je dovoleno POUZE vyměňovat/prodávat/dodávat informace nelegálním způsobem. Žadatel by měl definovat, pro koho je korupce zamýšlena a napsat k tomu lore, jak se ke korupci dopracovali.
Žadatel by měl dodat, pro koho se korupce bude odehrávat a dodržet podmínky schválení.

Potřebné pro schválení:
Podmínky
min. LSPD PO II / LSSD Deputy Bonus I / SAHP Trooper / BCO Deputy Bonus I

Dovoleno
Dodávat/vyměňovat/prodávat informace o podezřelých osobách, plánech zásahů.

Není dovoleno
Falšovat důkazy, propouštět podezřelé bez záznamů, a podobné situace, kdy to není z hlediska stupně logické.

II. stupeň

Na tomto stupni má daná osoba volnější prostor k pokřivení své postavy, může manipulovat se záznamy a dalšími důkazy. ❗Je třeba dbát také na to, aby situace byla řádně zaeRPena a v rámci provedení reálně možná.❗
Korupce se týká výhradně jedné nelegálními frakce a není možné tedy spolupracovat s více nelegálními skupinami. Je nutno při žádosti definovat, pro koho bude korupce případně schválena.

Potřebné pro schválení:
Podmínky
min. LSPD PO III / LSSD Deputy Bonus II / SAHP Senior Trooper / BCO Deputy Bonus II

Dovoleno
Manipulace se záznamy (pouze při případech kde se aktivně zapojujete k řešení), vyšetřování(pokud ho vedete nebo máte hlavní slovo) , omezeně řešení přestupků za úplatu + I. stupeň

Není dovoleno
Falšování důkazů ve prospěch nelegálních aktivit, podílet se na závažných trestných činech a podobné situace, kdy to není z hlediska stupně logické.

III. stupeň

Na tomto stupni má daná osoba volnější prostor k pokřivení své postavy, může padělat dokumenty a důkazy ve prospěch více třetích stran. Je třeba dbát také na to, aby situace byla řádně zaeRPena.
Každý s touto korupcí by si měl uvědomit, že každá akce má nějakou reakci a můžete být odhaleni!

Potřebné pro schválení:
Podmínky
min. PO III / Deputy Bonus II / Senior Trooper / BCO rola rovná Deputy Bonus II

Dovoleno
Padělání důkazů (ještě před zapsáním), manipulace s výslechy (před nebo po výslechu ne během), falšování dokumentů ve prospěch ilegální frakce, propouštění členů frakce bez záznamu (před zápisem do CPZ ) + I. II. stupeň

Není dovoleno
Situace, kdy to není z hlediska logické napr. pokud nemáte přímý přístup k důkazům , při nahrávaném výslechu a pod.

IV. stupeň

Obdoba korupce III. stupně. Pro schválení této korupce je třeba mít řádné a dlouhodobé RP výše než dva měsíce.

Potřebné pro schválení:
Podmínky
min. LSPD Sgt I. | Detective II. / LSSD Sgt / SAHP Sgt / BCSO Sgt

Dovoleno
V rámci jobu: Vše z předešlých úrovní. Mimo job: policista s touto korupcí může zasahovat a manipulovat i mimo službu, falšovat důkazy ve prospěch ilegální frakcefrakce i mimo ni. Zde se předpokládá, že případná akce se bude odehrávat na dostatečně vhodném místě k provedení.2024 © Unity Roleplay