Wiki » Klávesové zkratky

LALT
+
Namíření na bod
Zobrazí menu interakcí (bankomat, automaty, popelnice, apod.)
F1
Telefon
F2
Inventář
F4
Animace
F5
Radial menu - rychlé akce
F6
Hlavní menu
F7
Faktury
X
Zruší prováděnou animaci / Zvedne ruce nahoru
SHIFT
+
Zvýší frekvenci na vysílačce
SHIFT
+
Sníží frekvenci na vysílačce
SHIFT
+
Odpojí z vysílačky
SHIFT
+
G
Položí osobu na zem na 3 vteřiny
B
Ukázání prstem
H
Překřízení rukou
G
Respondování na dispatch (pro státní složky) / Signál při zranění / Zobrazení car radia
U
Zobrazení dispatch menu (pro státní složky)
L
Uzamknutí vozidla
K
Zobrazí nastavení radaru ve vozidlech státních složek
M
vMenu
O
+
MIMO VOZIDLO
Nasazení / sundání doplňků postavy a oblečení
O
+
VE VOZIDLE
Nastavení otevírání dveří a doplňků vozidla
T
Otevření herního chatu
PAGEUP
Přepínání hlasitosti - jak daleko postava mluví
CAPS LOCK
Mluvení do telefonu a vysílačky
DELETE
Zobrazí scoreboard
CTRL
Přidřepnutí
MEZERNÍK
+
PO LCTRL
Otočení se ze zad na břicho a opačně2024 © Unity Roleplay