Wiki » Příkazy do chatu

/me TEXT
RP chat /me (+- 20 metrů)
/mecl TEXT
RP chat /me pouze nejbližším hráčům (+- 5 metrů)
/do TEXT
RP chat /do (+- 20 metrů)
/docl TEXT
RP chat /do nejbližším hráčům (+- 5 metrů)
/doc 1-20
Automaticky začne psát čísla (odpočítávání) do /do
/try TEXT
Automaticky vám zarpí červenou/zelenou odpověď zda ano/ne
/zde
Umožní nastavit na dané místo scénu - zde
/smazatzde
Smaže vybranou scénu
/stav TEXT
Nastaví stav, který je připojený k vaší postavě


/report TEXT
Nahlášení bugu či problému který se vám aktuálně stal. Jiné dlouhodobé problémy či věci nahlašujte výhradně pomocí ticketu.
/job
Vypíše do chatu aktuální zaměstnání
/jobmenu
Zobrazí přehled aktivních prací
/sospd
Hráč mimo státní složku může odeslat "Osobu v nouzi" policii - je nutné mít telefon - limit 1x/60 vteřin
/sosems
Hráč mimo státní složku může odeslat "Zraněnou osobu" EMS - je nutné mít telefon - limit 1x/60 vteřin
/handcuff
Spoutá nejbližšího hráče
/escort
Nejbližšího spoutaného hráče začnete vést
/id
Zobrazí aktuální ID
/job
Zobrazí aktuální job


/911pd TEXT
Nahlášení do dispatche LSPD/LSSD/SAHP/BCSO (viditelné číslo, jméno a lokace + text)
/911ems TEXT
Nahlášení do dispatche EMS (viditelné číslo, jméno a lokace + text)
/911a TEXT
Anonymní nahlášení do dispatche státních složek (viditelná pouze lokace + text)
/atc
Chat pro ohlášení vzletu.


/atcreply
Možnost státních složek odpovídat na vzlety.
Pouze státní složky
/lspd /lssd /sahp /bcso /ems
Interní chat státních složek.
Pouze státní složky
/panicpd
Státní složka může odeslat panic button - příjde notifikace s alertem - neomezeně - je nutné míst vysílačku
Pouze státní složky
/panicems
Státní složka může odeslat panic button - příjde notifikace s alertem - neomezeně - je nutné míst vysílačku
Pouze státní složky2024 © Unity Roleplay